klasslogo

english flag
torsdag, 28 november 2013 13:29

Certifiering Elevstödjare

Kursens innehåll i Stockholm är skapad av Klassmorfarföreningen i samarbete med
Tollare Folkhögskola, vilka ansvarar för genomförandet.
 

Bild: Tollare folkhögskola

Under introduktionen uppbär deltagarna ersättning från aktivitetsgarantin vilket motsvarar a-kasseersättning.
Klassmorfarföreningen ordnar praktikplatser i en grundskola. Föreningen förmedlar Elevstödjare och gör ett
avtal med en skola, samt anordnar utbilding och står för uppföljning av kandidaternas skolplacering. Syftet är
att bereda väg till en anställning.
 
Kursen är på totalt 26 veckor varav 13 veckor är praktik. Detta innebär att undervisningen på kursen varvas
med praktik i en skola. Nya Elevstödjarkandidater får möjlighet att inhämta nya kunskaper på fokhögskolan
och samtidigt lära känna kandidater som är aktiva på andra skolor.
 
Alla som genomgått kursen med godkänt resultat och gjort praktiken blir certifierad Elevstödjare. 

Kursinnehåll

Pedagogik och psykologi

Barns utveckling och behov
Barn med sociala problem
Hur lär sig barn
Läs- och skrivsvårigheter
Barn med diagnoser
Dysfunktionella familjer
Gränssättning
Samarbete och tillit
Kost och motion

Skolans läroplan, värdegrund och organisation

Skolans struktur och pedagogik
Elevvård och stöd
Skolans regler och policy
Skolans historia
Egen skoltid

Kommunikation och kroppsspråk

Praktik och praktikredovisning

Att arbeta som Elevstödjare