klasslogo

english flag
torsdag, 24 oktober 2013 21:15

Min vardag som Klassmorfar

ecke

Jag heter Sven-Erik Borg, och kallas för Ecke. Jag jobbar som klass/skolmorfar på Gylleskolan i Borlänge F-3, där det bara är små barn och det trivs jag jättebra med. Jag tilltalas Ecke, klassmorfar, morfar eller fröken av ungarna, men det är bara att gilla läget. Jag spelar gitarr och har tidigare jobbat med stora barnsånggrupper upp till ca 250 ungar i Unga Örnar, så eftersom det inte finns musiklärarkompetens avsatt för F- 3 så är jag ett välkommet tillskott i verksamheten. Jag har sångstunder på ca 20 min. i 8 klasser varje vecka. Min huvudsysselsättning är dock två förskoleklasser där jag är en naturlig del av verksamheten med sång, läsa saga, klipp och klistra, sy dockor, rita och måla samt sist men inte minst leka och prata med barnen. Här skiftar jag mellan de båda förskoleklasserna varannan dag fram till lunch, därefter tar sjungandet över i andra klasser. Jag är också med i allt planeringsarbete, arbetslagskonferenser samt personalutbildningar. Gylleskolan har dessutom skickat mig på en specialutbildning i att arbeta pedagogiskt med rytm och musik i grupp. På Gylleskolan i Borlänge är Klassmorfar verkligen en del av verksamheten.

Så här ser en dag ut för mig:

07.30 - 08.20

Ta emot barnen när de kommer på morgonen, prata med föräldrar och hålla koll på ungarna tillsammans med en personal.

08.20 - 12.00

Arbeta i förskoleklasserna, pedagogisk lunch med småkottarna, (Det är ingen lek!!!!)

12.00 - 13.50

Sångstunder i olika klasser

13.50 - 15.30

Fritidsverksamhet

15.30 - ????
Trött men lycklig!!

Trots en icke föraktlig lönesänkning, är det här det bästa som hänt mig i mitt liv. Jag har aldrig tidigare känt mig så uppskattad och nyttig. Vi pratar om att avsluta sitt yrkesverksamma liv med att kunna överföra sitt kunnande och sin livserfarenhet vidare till nästa generation.

Det optimala måste vara Klassmorfar/mormor.
Klassmorfar Ecke