klasslogo

english flag
torsdag, 24 oktober 2013 21:32

Rektor har ordet

Assaredsskolan, Göteborg.

Jag heter Magnus Dahlöf och jobbar som biträdande rektor på Assaredsskolan. Kicki, rektor, har skrivit en lapp där hon bad mig att i korta ordalag beskriva vad man ska ha en klassmorfar till. Jag gör ett försök.

Klassmorfar fyller en mycket viktig funktion på vår skola. Han erbjuder våra elever trygghet på rasterna genom att rastvakta tillsammans med pedagogisk personal.

När klassmorfar är ute finns det kramar att få, händer att hålla, knän att sitta i och en livsvisdom att ta del av. Stressade pedagogöron hör inte allt och vår klassmorfar kan ta sig tid till att lyssna på barn.

En klassmorfar ger elever chansen att skapa en relation med en äldre människa. Alla har inte den möjligheten i den egna familjen

I klassrummet används vår klassmorfar ibland som en extraresurs för barn som ofta behöver bekräftelse. I en av våra klasser sitter han intill en elev som ofta behöver veta om han gjort rätt eller fel. På slöjdlektioner finns vår klassmorfar nära en elev som behöver stöd när det gäller impulskontroll.

Vår klassmorfar besitter stor kunskap och erfarenhet på det estetiska planet. Denna kompetens utnyttjas som värdefull resurs i temaarbeten. Han är engagerad i skolans utemiljö och hjälper till att hålla rabatter och buskar fina

Den pedagogiska personalen upplever att vår klassmorfar är en person man gärna pratar med och lär sig av. Han är allmänbildad och fylld av historier och fakta.

Hoppas att jag motiverat vad man kan ha en klassmorfar till

Mvh

Magnus Dahlöf
Biträdande rektor