klasslogo

english flag
Search - K2
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
Sök - Nyhetsflöde
Search - Tags

Klassmorfarföreningen i Dalarna

Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vår målsättning är att få in fler trygga vuxna i skolan som extra resurs för barnen. Genom samarbete med många myndigheter och skolor skapar vi förutsättningar för långtidsarbetssökande att få en meningsfull och värdefull sysselsättning som också kan bli ett jobb.

 

Klassmorfar och Klassmormor är i skolan för barnens skull och konkurrerar inte med andra yrkesgrupper i skolan. Klassmorfar är ett socialt stöd för barnen i skolan. Arbetsuppgifterna skiljer sig från skola till skola och utformas i samråd mellan skolledningen och Klassmorfar eller Klassmormor.

Kontakt Dalarna