klasslogo

english flag

Klassmorfarföreningen i Halland

Klassmorfar Halland = Hallands län

Vi är ett socialt stödprojekt i grundskolan och gymnasiet och en politiskt och religiöst obunden ideell förening,som påbörjades hösten 2004 av Lennart Kullbo. Vår uppgift är att värna om barnens bästa och vi pläderar för generationsöverskridande lärande och social mångfald i skolorna.

Vi rekryterar, i samarbete med arbetsförmedlingarna i Halland, positiva, trygga, förstående och ansvarsfulla kvinnor och män som goda vuxna förebilder och ödmjuka medmänniskor till barnen i skolan.

Förhoppningen är att vuxna medmänniskor ska börja jobba i så många skolor som möjligt. Målsättningen är att alla skolor i hela Halland skall ha en Klassmorfar eller Klassmormor.

En Klassmorfar eller Klassmormor kan aldrig konkurrera eller ersätta någon annan skolpersonal. De är helt enkelt extra resurser i skolan, extra stöd för barnen och verkar för ett jämlikt och förtroendeskapande samhälle med barnen i centrum. Vi samarbetar med www.Plusteamet.se

Kontakt Halland