klasslogo

english flag
tisdag, 20 mars 2018 08:41

Satsa på Elevstödjare

Alla partier talar om hur viktigt det är att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete. Det larmas dessutom dagligen om skolor där elever och lärare far illa. Utanförskapet och skolornas olika resultat kan avhjälpas med bl a fler vuxna i skolan.
Klassmorfar-föreningen har en del av lösningen. Elevstödjare och Klassmorfar/mormor arbetar som en extra resurs till lärarna och framförallt till eleverna.
Den största vinsten med att anställa Elevstödjare och eller Klassmorfar/mormor är att eleven blir i fokus. De som söker sig till elevstödjarutbildningen, är alltid vuxna engagerade och livserfarna med olika språk, kultur och arbetslivserfarenhet. Detta är viktigt eftersom skolan är en mångkulturell miljö där det kommer många barn från andra länder.
Regeringen talar om extratjänster inom skolan. Vi har tidigare fått besked om att certifierade klassmorfar/klassmormor skulle vara en dylik resurs. För närvarande upplever vi dock att regelverket skapar tolkningsproblem och att tillämpningen skiljer sig väsentligt mellan AF-kontoren.
Projektet Elevstödjare är framtagit i samarbete med Tollare folkhögskola och Arbetsförmedlingen.
Utbildningen är på 26 veckor varav 13 veckor teori, 13 veckor praktik.
Vi behandlar ca 40 ämnesområden bl a:
Barns utveckling och behov, Pedagogik och psykologi. Skolans värdegrunder, Läroplan och organisation. Kommunikation, Konflikthantering, Det mångfasetterade samhället, Friskvård, Hälsa och Studiebesök.
Efter besked om avvecklingen av fas 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin har vi lagt ner ett intensivt arbete för att anpassa och utveckla Klassmorfar/mormor modellen. Tidigare kontakter med Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet har mottagits positivt men har inte resulterat i något stöd för vår verksamhet.
AF Nackaprojektet Extratjänster och Elevstödjare i samarbete med Tollare folkhögskola har vi själva fått ta fram, trots tidigare utlovat stöd.
Återigen ställer vi oss i Klassmorfar/mormor föreningen frågan; Varför tar inte de som styr bättre vara på de resurser som ändå finns. Vi är alla medvetna om att något måste göras för att få bättre skolor och lugnare skolmiljö. Vår verksamhet och det vi erbjuder kan bidra till en bättre skola.
Douglas Helge
Margaretha Herthelius
Ordförande samt vice ordförande