klasslogo

english flag
fredag, 13 september 2019 13:01

om oss

Bakgrund:

Klassmorfarföreningen startade som en ideell förening 1996.

Tillsammans med Jakobsberg och Tollare folkhögskolor utformade vi en utbildning med 5 veckors teori. Behovet visade sig vara stort, redan 2003 var

600 äldre vuxna engagerade som Klassmorfar i skolan. Avsikten var att öka antalet vuxna män i skolan.

 

Idag verkar Klassmorfar i ny utvecklad form där förutsättningarna har förändrats såväl politiskt som i skolan.

 • •Klassmorfar har blivit Elevstödjare, dvs. en 26 veckors utbildning tillsammans med Tollare Folkhögskola.
 • •Finansieringen av utbildningen består idag av statliga bidrag och deltagarna rekryteras genom Arbetsförmedlingen.
 • Målet:

  Elevstödjarna skall vara erfarna och trygga vuxna förebilder

  som har tid att lyssna och finnas till för barnen.

  Alla barn ska må bra och bli sedda i skolan.   

 
 • Det här gör Elevstödjare

  • •Elevstödjaren finns ”överallt” i skolan tex. i klassrummen, vid lunch, utflykter och på raster.
  • •De arbetar inte som lärare, utan är extra närvarande vuxna som finns till för barnen.
  • •Elevstödjare bidrar till en positiv, trygg och utvecklande miljö för eleverna i skolan.

Varför behövs Elevstödjare?

Många unga människor saknar nära kontakt med vuxna förebilder.  Vid kartläggning av unga människors livssituation, så var det just denna brist på vuxenkontakt 

som unga över hela landet upplevde som ett stort problem. Att få mer stöd och bekräftelse av vuxna stod högt uppe på önskelistan hos unga över hela landet.

(se Rapport - Sveriges största dialog med unga, Fryshuset).

 •  

  •Utvärdering

  Klassmorfars verksamhet har utvärderats i en doktorsavhandling (Lifelong Learning, Intergenerational Learning and Social Capital. From theory to practice)

 • av Ann-Kristin Boström, doktor i internationell pedagogik vid Stockholms universitet.

  Av doktorsavhandlingen kan bl.a utläsas att Elevstödjaren/Klassmorfar bidrar till:

  • bidrar till en tryggare lugnare skolmiljö
  • ger barnen ett generationsöverbryggande perspektiv.
  • stärker barns sociala kompetens.
  • ger barn uppmuntran och stöd
  • avlastar lärarna
  • förebygger mobbing, klotter och vandalisering
  •  
   • Kursfakta Elevstödjare

    26 veckors heltidsstudier (14 veckor är teori och 12 veckor praktik)

    Vi behandlar ca: 40 ämnesområden

    • •Pedagogik och psykologi
    • •Barns utveckling och behov
    • •Skolans värdegrund
    • •Läroplan och organisation
    • •Kommunikation och konflikthantering
    • •Kroppsspråk
    • •Det mångkulturella samhället
    • •Friskvård och hälsa
    • •Rollen som elevstödjare
                Studiebesök      

 • Rekrytering och Matchning
 • Vi rekryterar engagerade och livserfarna personer inom arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti.
 • •Det krävs ingen tidigare erfarenhet från skolans värld men de som söker bör vara minst 30 år och ha goda kunskaper i svenska språket.
 • •Ett extra språk samt erfarenhet av socialt arbete och ledarskap är meriterande.
 • •Klassmorfarföreningen matchar kandidater med skolor utifrån erfarenhet och önskemål.
 • •Målgruppen är grundskolor i hela länet  
 • Elevstödjare:
  • •bidrar till en tryggare lugnare skolmiljö
  • •-Ger barnen generationsöverbryggande perspektiv.
  • •-stärker barns sociala kompetens.
  • •-ger barn uppmuntran och stöd
  • •-avlastar lärarna
  • •-förebygger mobbing, klotter och vandalisering