klasslogo

english flag
onsdag, 10 juli 2013 18:05

Klassmormor kom lite senare...

Idén från början var att barnen i skolan behövde manliga förebilder eftersom de flesta lärare och annan skolpersonal oftast är kvinnor. Man rekryterade därför främst manliga pensionärer och äldre män, som kände att de hade arbetskapacitet, kunskap och glädje att dela med sig till barnen i skolorna. Därför den namnskyddade benämningen "Klassmorfar" på föreningen.

Riksföreningen kompletteras successivt med fler och fler länsföreningar. Hösten 2004 startade Lennart Kullbo Klassmorfar för barnen i Halland och påbörjade då rekrytering av både klassmormödrar och klassmorfäder, dvs både kvinnor och män.

Positiva, trygga, förstående och ansvarsfulla vuxna personer av båda könen kan vara goda vuxna förebilder och ödmjuka medmänniskor. Dessa kan förbättra arbetssituationen för barnen i skolorna. Samtidigt kan de ofta högt utbildade äldre arbetslösa med lång livskunskap uträtta något värdefullt och meningsfullt för samhället och även för sig själva.