klasslogo

english flag
onsdag, 10 juli 2013 18:06

Vem kan bli klassmorfar/klassmormor?

Klassmorfar eller klassmormor kan man bli om man är mogen, vuxen och arbetssökande. Känner ett samhällsengagemang, ansvar och är intresserad av barnens utveckling och trygghet. De finns i skolan för barnen. De är inte lärare och konkurrerar inte, dvs de kan inte ersätta någon annan skolpersonal.
 
Många är högt utbildade, har kanske ett främmande språk som modersmål eller har olika kompetenser från yrkeslivet, som kommer väl till pass för de elever, som behöver extra stimulans och vägledning.

Klassmorfarverksamheten har fått mycket stor respons och bidrar till ett bättre pedagogiskt klimat för läraren och samtidigt är klassmorfar/mormor ett stort stöd för barnen. Både lärare och skolledning intygar att barnen mår bättre. Lektionerna har blivit lugnare. Incidenter av mobbning och vandalism har minskat.

Framgångarna med verksamheten har resulterat i att allt fler skolor vill ha sin egen klassmorfar/mormor.