klasslogo

english flag
Senaste Nytt Stockholm

Senaste Nytt Stockholm

Elevstödjare arbetar som en extra resurs för eleverna i grundskolan. Det finns idag ett stort behov av engagerade och livserfarna vuxna i skolan som stöd och förebild för barnen. Klassmorfarföreningen…
Klassmorfar och Klassmormor blir Elevstödjare De första Elevstödjarna avslutar sin utbildning den 23 mars på Tollare Folkhögskola. Och nu har även nyanlända i Etableringsprogrammet möjlighet att bli Elevstödjare. Redan den…