klasslogo

english flag
tisdag, 20 mars 2018 08:45

Nu uppdaterar vi Klassmorfar/mormor utbildningen

Klassmorfar och Klassmormor blir Elevstödjare

De första Elevstödjarna avslutar sin utbildning den 23 mars på Tollare Folkhögskola. Och nu har även nyanlända i Etableringsprogrammet möjlighet att bli Elevstödjare. Redan den 2 maj är det dags för en ny kurs och kurs 3 startar i höst.
 
Elevstödjare arbetar som en extra resurs för eleverna i grundskolan. Det finns idag ett stort behov av engagerade och livserfarna vuxna i skolan som stöd och förebild för barnen.
Utbildningens innehåll är skapat i samarbete mellan Klassmorfarföreningen och Tollare Folkhögskola som också ansvarar för genomförandet, i utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).
 
Klassmorfarföreningen är en ideell förening som startades 1996 för att stödja barns utveckling och för att verka för en ökad vuxennärvaro i grundskolan.