klasslogo

english flag
tisdag, 25 september 2018 13:55

Ny kurs för elevstödjare startar 10 dec

Elevstödjare arbetar som en extra resurs för eleverna i grundskolan. Det finns idag ett stort behov av engagerade och livserfarna vuxna i skolan som stöd och förebild för barnen.
Klassmorfarföreningen har skapat utbildningens innehåll i samarbete med Tollare Folkhögskola som också ansvarar för genomförandet. I utbildningen ingår praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Klassmorfarföreningen är en ideell förening som startades 1996 för att stödja barns utveckling och för att verka för en ökad vuxennärvaro i grundskolan. Alla som genomgått utbildningen med godkänt resultat blir certifierad Elevstödjare.
 
Se bifogad PDF