klasslogo

english flag
Search - K2
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
Sök - Nyhetsflöde
Search - Tags

Klassmorfarföreningen i Skåne

Klassmorfar - för barnen i Skåne

Ideella föreningen Klassmorfar i Skåne län är en politisk och religiöst obunden förening. Vår målsättning är att få in fler trygga vuxna i skolan som extra resurs för barnen.

Kontakt Skåne